Subscripció

Participen al segon número

Autors/es

Il·lustradors/es

Carmen Segovia, Tonina Matamalas, Ana Galvañ, Aina Escuder, Jonathan Millán, María Romero García, Alba Feito, La Santa Pedro, Odile Carabantes, Ulises Mendicutty, Bàrbara Alca, Sergio Espin, Eduard Gil Alsina i Berta Medina.

Traducció i correcció

Disseny i maquetació

Editor principal